Είδη μαντείας

Τράπουλες Ταρώ

Ρούνοι

FENG SHUI Deck/Book Set

 

Κωδ: TAROTCARD-1220

Διαστ. συσκ. Υ: 18εκ. Πλ.: 12εκ. Μ: 5εκ.

Διαστ. κάρτας: 13Χ7.5εκ.

Διαστ. Βιβλ.: 18Χ11.5Χ1.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Osho Zen Tarot Deck/Book Set

 

Κωδ: TAROTCARD-1216

Διαστ. συσκ. Υ:19εκ. Πλ:12,5εκ. M:5εκ.

Διαστ. κάρτας: 11Χ7.5εκ.

Διαστ. Βιβλ.: 18Χ12Χ1.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 81 Mεγ. Aρκ.:23 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 58 κάρτες

Medieval Scapini Premier Edition

 

Κωδ: TAROTCARD-1226

Διαστ. συσκ. Υ: 18,5εκ. Πλ.: 11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Διαστ. κάρτας: 13Χ7εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

The Complete Tarot Kit

 

Κωδ: TAROTCARD-1247

Διαστ. συσκ. Υ: 22,5 εκ. Πλ.: 20 εκ. Μ: 7 εκ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΡΑΠΟΥΛΕΣ στην Αγγλική γλώσσα

Δ. κάρτας τρ. Θωθ: 9Χ5.5εκ.

Δ. κάρτας τρ. Rider Waite:9Χ5.5εκ.

1ο Βιβλίο:Introduction to Tarot

Δ: 21.5Χ18.5Χ1.5εκ. σελ. 246

2ο Βιβλίο:Tarot journal

Δ: 21.5Χ18.5Χ1.5εκ

Σύνολο καρτών: Θωθ:80, Rider Waite: 78

 

Αναμένεται

Crowley Small Thoth Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1228

Διαστ. συσκ. Υ: 11,5εκ. Πλ.:7,5εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 11Χ7εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 80 Mεγ. Aρκ.:24 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

 

Αναμένεται

Kabbalah cards

 

Κωδ: TAROTCARD-1223

Διαστ. συσκ. Υ: 18,5εκ. Πλ.: 11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Διαστ. κάρτας: 11Χ8εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΤΩΝ: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Morgan - Greer Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1235

Διασ. συσκ. Υ: 12,5 εκ. Πλ.: 7,5 εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ7εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Golden Dawn Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1239

Διαστ. συσκ. Υ: 13,5 εκ. Πλ.: 8,5 εκ. Μ: 2,5 εκ.

Διαστ. κάρτας: 13Χ8εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Imperial Dragon Oracle

 

Κωδ: TAROTCARD-1245

Διαστ. συσκ. Υ: 12,5 εκ. Πλ: 9 εκ. Μ: 1,5 εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ9εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 22

Fantastical Creatures Tarot

 

Κωδ: TAROTCARD-1317

Διαστ. συσκ. Υ:12,5εκ. Πλ.: 7,5εκ. Μ: 3εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ7εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΤΩΝ: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

 

The Archeon Tarot

 

Κωδ: TAROTCARD-1315

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΤΩΝ: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες,

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

 Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Faerie Tarot

 

Κωδ: TAROTCARD-1223

Διαστ. συσκ. Υ: 18,5εκ. Πλ.: 11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Διαστ. κάρτας: 11Χ8εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

GAIA Oracle

 

Κωδ: TAROTCARD-1218

Διαστ. συσκ. Υ: 17εκ. Πλ.: 12, εκ. M: 4εκ.

Διαστ. κάρτας: 14Χ9.5εκ.

Διαστ. Βιβλ.: 16Χ11.5Χ0.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 45

 Ancient Feminine Wisdom

 

Κωδ: TAROTCARD-1224

Διαστ. συσκ. Υ: 18,5εκ. Πλ.: 11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Διαστ. κάρτας: 12.5Χ8εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 52

Sacred Art Tarot

 

Κωδ: TAROTCARD-1225

Διαστ. συσκ. Υ: 18,5εκ. Πλ.: 11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ7εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Fenestra Tarot Deck - Premier Edition

 

Κωδ: TAROTCARD-1227

Διαστ. συσκ. Υ: 18,5εκ. Πλ.: 11,5εκ. Μ:3,5 εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ7εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Tarot Universal Dali

 

Κωδ: TAROTCARD-1220

Διαστ. συσκ. Υ: 18εκ. Πλ.: 12εκ. Μ: 5εκ.

Διαστ. κάρτας: 13Χ7.5εκ.

Διαστ. Βιβλ.: 18Χ11.5Χ1.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΤΩΝ: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Russian Tarot

 

Κωδ: TAROTCARD-1218

Διαστ. συσκ. Υ: 17εκ. Πλ.: 12, εκ.

M: 4εκ.

Διαστ. κάρτας: 14Χ9.5εκ.

Διαστ. Βιβλ.: 16Χ11.5Χ0.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 45

Cosmic Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1231

Διαστ. συσκ. Υ: 12,5 εκ. Πλ.: 7 εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ7εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Feng Shui Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1232

Διαστ. συσκ. Υ: 13εκ. Πλ.:7,5 εκ.

Μ:3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 13Χ7.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Old English Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1230

Διαστ. συσκ. Υ: 12,5εκ. Πλ.: 7,5εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ7εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Ibis Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1233

Διαστ. συσκ. Υ: 12,5 εκ. Πλ.: 6,5 εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ6εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Celestial Tarot

 

Κωδ: TAROTCARD-1234

Διαστ. συσκ. Υ: 12,5 εκ. Πλ.: 7,5 εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ7εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

 

Αναμένεται

Brotherhood of Light Egyptian Tarot

 

Κωδ: TAROTCARD-1238

Διαστ. συσκ. Υ: 11 εκ. Πλ.: 6,5 εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 10.5Χ6.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Swiss 1JJ Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1236

Διαστ. συσκ. Υ: 11,5 εκ. Πλ.: 6,5 εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 11Χ6εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Royal Thai Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1240

Διαστ. συσκ. Υ: 12,5 εκ. Πλ.: 9 εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ8.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Karma Tarot Desks

 

Κωδ: TAROTCARD-1244

Διαστ. συσκ. Υ: 14 εκ. Πλατος: 9 εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 13.5Χ9εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

Mlle Lenormand Blue Owl

 

Κωδ: TAROTCARD-1248

Διαστ. συσκ. Υ: 9 εκ. Πλ.: 6 εκ. M: 1,5 εκ.

Διαστ. κάρτας: 8.5Χ5.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 36

 

Αναμένεται

Power of The Runes Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1246

Διαστ. συσκ. Υ: 14,5 εκ. Πλ.: 10 εκ. Μ: 1,5 εκ.

Διαστ. κάρτας: 14Χ9.5εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 25

Cary-Yale Visconti Tarocchi Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1250

Διαστ. συσκ. Υ: 19,5 εκ. Πλ: 10 εκ. Μ: 3 εκ.

Διαστ. κάρτας: 19Χ10εκ.

(Το βιβλίο οδηγιών και η τράπουλα είναι στα αγγλικά)

Σύνολο καρτών: 86

QUICK & EASY Tarot Deck

 

Κωδ: TAROTCARD-1217

Διαστ. συσκ. Υ:12,5εκ. Πλ.: 7,5εκ. Μ: 3εκ.

Διαστ. κάρτας: 12Χ7εκ.

(η ερμηνεία της κάθε κάρτας βρίσκεται στο κάτω τμημα)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΤΩΝ: 78 Mεγ. Aρκ.:22 κάρτες, Μικρή Αρκ.: 56 κάρτες

 

Αναμένεται

Tarot Classic

 

Κωδ: TAROTCARD-1215

 

Αναμένεται

Πουγκιά βελούδινα για ταρώ

Διαστ.: 11χ6 εκ.

Τιμή: 5€

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

ALGIZ

Προστασία από εχθρούς

Γράμμα: zz

Θεότητα: Heimdall

Κωδικός: RUN-19

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

EIHWAZ

Yew – Δύναμη, σταθερότητα

Γράμμα: eo

Θεότητα: Ullr

Κωδικός: RUN-17

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

ISA

Πάγος

Γράμμα: ee

Θεότητα: Verdandi

Κωδικός: RUN-14

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

NAUTHIZ

Ανάγκη – Ανεκλπήρωτη επιθυμία

Γράμμα: n

Θεότητα: Skuld

Κωδικός: RUN-13

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

TEIWAZ

Νίκη, τιμή

Γράμμα: t

Θεότητα: Tyr

Κωδικός: RUN-24

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

ANSUZ

Ευημερία, Ζωτικότητα

Γράμμα: αα

Θεότητα: Odin, Loki, Eostre

Κωδικός: RUN-05

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

FEHU

Η δύναμη της αφθονίας

Γράμμα: f

Θεότητα: Frey, Freyja

Κωδικός: RUN-01

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

JERA

Συγκομιδή – επιβράβευση

Γράμμα: j

Θεότητα: Frey, Freyja

Κωδικός: RUN-15

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

OTHILA

Κληρονομιά, παράδοση, αρχοντιά

Γράμμα: o

Θεότητα: Odin

Κωδικός: RUN-23

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

THURISAZ

Giant – κίνδυνος, ταλαιπωρία

Γράμμα: th

Θεότητα: Thor

Κωδικός: RUN-03

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

BERKANA

Birch – Γονιμότητα, τροφή

Γράμμα: b

Θεότητα: Nerthus, Holda

Κωδικός: RUN-16

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

GEBO

Δώρο – Γενεοδωρία

Γράμμα: g

Θεότητα: Odin, Gefn

Κωδικός: RUN-09

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

ΚΕΝΑΖ

Θνησιμότητα, πόνος

Γράμμα: c

Θεότητα: Heimdall, Freyja, Frey

Κωδικός: RUN-07

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

PERTHRO

Μυστήριο, αλλαγή

Γράμμα: p

Θεότητα: Frigg

Κωδικός: RUN-18

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

URUZ

Η δύναμη του ενστίκτου

Γράμμα: οο

Θεότητα: Odin, Thor, Urdl

Κωδικός: RUN-02

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

DAGAZ

Ελπίδα, ευτυχία

Γράμμα: d

Θεότητα: Heimdall

Κωδικός: RUN-12

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

HAGALAZ

Χαλάζι – καταστροφή, χάος

Γράμμα: h

Θεότητα: Urd, Heimdall

Κωδικός: RUN-11

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

LAGUZ

Άμορφο, χάος, πιθανότητα, το άγνωστο

Γράμμα: eo, l

Θεότητα: Njord, Nerthus

Κωδικός: RUN-21

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

RAIDO

Μετακίνηση, εργασία, ανάπτυξη

Γράμμα: r

Θεότητα: Ing, Nerthus

Κωδικός: RUN-06

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

WUNJO

Χαρά

Γράμμα: w, v

Θεότητα: Odin, Frigg

Κωδικός: RUN-10

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

EHWAZ

Άλογο – εμπιστοσύνη, πίστη, συντροφικότητα

Γράμμα: e

Θεότητα: Frey, Freyja

Κωδικός: RUN-20

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

INGUZ

Γονιμοποίηση, η αρχή από κάτι, η πραγματοποίηση της δυνατότητας

Γράμμα: ng

Θεότητα: Ing, Frey

Κωδικός: RUN-22

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

MANNAZ

Άντρας – Αύξηση, υποστήριξη

Γράμμα: m

Θεότητα: Heimdall, Odin, Frigg

Κωδικός: RUN-08

Τιμή: 8

Χειροποίητος σκαλιστός ρούνος πάνω σε χαλκό. Διαστάσεις 6εκ.χ6εκ.

SOWULO

Ήλιος – επιτυχία, παρηγοριά

Γράμμα: s

Θεότητα: Baldur

Κωδικός: RUN-04

Τιμή: 8

Quick menu

Home

copyright 2017 Απόκρυφο All rights reserved

Ωράριο καταστήματος

Δευτέρα &Τετάρτη 10:00- 19:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10:00-19:00, Σάββατο 10:00-18:00

Κεντρικό κατ.: Ιων. Δραγούμη 55

Τηλ.: (+30) 2310 510404,

2310 220676

Φαξ: (+30) 2310 231507